Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη στο Ναύπλιο την Παρασκευή 10/11/2017. Θα μετακινηθούν 43 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές. Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:

Ώρα
8:15
9:45-11:15
11:15-13:15
13:30
15:00
Πρόγραμμα
Αναχώρηση από το ΓΕΛ Αγίων Θεοδώρων με λεωφορείο.
Άφιξη στο Ναύπλιο, επίσκεψη στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών.
Περιήγηση και γεύμα στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ναυπλίου
Αναχώρηση από το Ναύπλιο με λεωφορείο.
Άφιξη στο ΓΕΛ Αγίων Θεοδώρων.

Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές καλούνται  να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου προσφορές το αργότερο έως την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ, οπότε και θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών.

Η προσφορά να περιλαμβάνει:

1.     Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ .
2.     Συνολικό κόστος εκδρομής με ΦΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:

·        Η καλή λειτουργία του λεωφορείου,
·        Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση των μαθητών και των συνοδών τους για τυχόν μετακινήσεις τους,
·        Το λεωφορείο να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (Δελτίο ελέγχου, ελαστικά σε καλή κατάσταση κ.λπ.).

Στην επιλογή εκτός φυσικά από τη χαμηλότερη τιμή θα αξιολογηθεί οποιαδήποτε προσφορά αφορά κάποιους μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που συνδυάζει την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ της εκδρομής με την ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.


Ο Διευθυντής

Χατζηκωνσταντίνου
Κωνσταντίνος