Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2017

 
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2017
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας  για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. 
Έτσι, η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.
Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις,  θα πρέπει προς διευκόλυνσή τους να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.


Ενημερωτική δράση στην Α΄ Τάξη από το "Δίολκος"


   Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και για ένα διδακτικό δίωρο, ενημερωτική δράση στην Α΄ Τάξη από το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου πρόληψης «Δίολκος» και συγκεκριμένα των κ.κ. Δήμητρας Παπαναστασίου και Γαϊτάνη Αθηνάς με θέμα την "Πρόληψη των εξαρτήσεων".

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ


Δελτίο τύπου, Μαρούσι 21 Φεβρουαρίου 2017

Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα εγκαίρως το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑΛ.

Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και την Τετάρτη 7 Ιουνίου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις ημερομηνίες και το είδος των εξετάσεων:

.

1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν πλέον αποσυνδεθεί από τις απολυτήριες και αφορούν αποκλειστικά την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να έπονται των απολυτηρίων. 

2. Η διενέργεια των απολυτηρίων τον Μάιο επιτρέπει να δοθεί πριν από  την κατάθεση των μηχανογραφικών δεύτερη ευκαιρία για λήψη απολυτηρίου σε όσους/ες δεν μπορέσουν να προαχθούν. Με τον νόμο  4452  που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπεται στο τέλος Ιουνίου εξεταστική περίοδος για τους μετεξεταστέους της Γ΄ τάξης αλλά και των υπόλοιπων τάξεων. 

3. Με τον ίδιο νόμο καθιερώνεται για πρώτη φορά τρίτη εξεταστική περίοδος για τους τελειόφοιτους του λυκείου, η οποία τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα, αφού θα λάβουν έγκαιρα το απολυτήριό τους, να εγγραφούν, αν το επιθυμούν, σε  ΙΕΚ ή στη Β΄ΕΠΑΛ, για να λάβουν  κάποια ειδικότητα.

Σε ό,τι αφορά το Γυμνάσιο στη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζονται ορισμένα πρώτα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση του διδακτικού χρόνου (μαθήματα έως τέλος Μαΐου) και τον περιορισμό του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου, καθώς και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας (Θεματική Εβδομάδα, συνθετικές και δημιουργικές εργασίες). 

Ανάλογες αλλαγές μελετώνται για την επόμενη σχολική χρονιά στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου (τάξεις που θα συνεχίσουν με το ισχύον σήμερα σύστημα), π.χ. μείωση των μαθημάτων που θα εξετάζονται στις προαγωγικές-απολυτήριες εξετάσεις και αξιοποίηση των συνθετικών εργασιών στη διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα βέβαια εξελίσσεται η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για τη ριζική αναμόρφωση του Λυκείου και, προτού τελειώσει η σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερώσει σχετικά τους/τις απόφοιτους/ες του Γυμνασίου.


Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2017


                                                       Δελτίο Τύπου         Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου  2017
                                
Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2017

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.
 

Η προθεσμία ορίζεται 
από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου  2017
ως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. 
 
Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.
Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 2 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, από το 2017 κι εφεξής, υποψήφιοι από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ συμμετέχοντας στις  πανελλαδικές εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) σε κοινή ύλη και κοινά θέματα μπορούν να διεκδικήσουν κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικά, οι υποψήφιοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά α) είτε το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. β) είτε ξεχωριστό ποσοστό θέσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ.
2. Κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στο μηχανογραφικό δελτίο του Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν εκτός από τις Σχολές και Τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα εξέτασής τους, επιπλέον και μία Κοινή Ομάδα Σχολών.
3. Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-8 θα λειτουργήσουν δύο νέα τμήματα Πανεπιστημίων και συγκεκριμένα το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα δύο νέα Τμήματα θα ενταχθούν στο 5ο  επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική) για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, και στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Για την εισαγωγή στα δύο νέα Τμήματα, δεν θα απαιτηθεί φέτος εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, για να μην προκληθεί αναστάτωση στους υποψηφίους, καθώς η σχετική ρύθμιση νομοθετήθηκε στο μέσο της σχολικής χρονιάς.

4. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

5. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει  να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

6. Υποψήφιοι για το 10%  (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2015 ή το 2016 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

7. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει  το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
(Πατήστε στους τίτλους για μετάβαση στα αντίστοιχα έγγραφα)

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου
      Η ομάδα Ποδοσφαίρου Αγοριών του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας κας Πούλιου Δήμητρας, συμμετείχε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Ν. Κορινθίας, αντιμετωπίζοντας στο δεύτερο αγώνα νοκ άουτ την αντίστοιχη ομάδα του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, χάνοντας με 2-0.

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Κοπή πίτας 2017

   Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2017, στις 12.30μμ στο αμφιθέατρο "Ευστάθιος Χρ. Ψυχογιός"του διδακτηρίου, η κοπή της πίτας για το 2017 για τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων. 
  Η πίτα ήταν μία προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ο οποίος προσέφερε και τα συνοδευτικά δώρα για τους τυχερούς: ένα tablet για τα παιδιά - χορηγία της ιδοκτήτριας του super market Bazaar στους Αγίους Θεοδώρους και μία φωτογραφική μηχανη για τους/τις εκπαιδευτικούς. 
   Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ.Κάππος Γεώργιος και τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου οι κ.κ. Λουκά Βασιλική, Στεργίου Σοφία και Τσιτσιρή Αικατερίνη. 
  Τυχερός ήταν ο μαθητής της Α΄ Λυκείου Ζερβάκος Νικόλαος και ο μαθηματικός κ.Μποτσίνης Αθανάσιος.
   Ευχόμαστε ολόψυχα το 2017 να είναι μία τυχερή κι εποικοδομητική χρονιά για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας μαθητές, μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτκούς του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων.

Σχολικοί αγώνες

  Η ομάδα Ποδοσφαίρου Αγοριών του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας κας Πούλιου Δήμητρας, συμμετείχε την Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2017 στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Ν. Κορινθίας, αντιμετωπίζοντας σε αγώνα νοκ άουτ την αντίστοιχη ομάδα του Homo Educantus, κερδίζοντας με 6-0.
   Στη συνέχεια του σχολικού πρωταθλήματος θα αγωνιστεί την ερχόμενη Τετάρτη με την ομάδα του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου.
  Σε αγώνα που προηγήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2017, η αντίστοιχη ομάδα Καλαθοσφαίρισης του Λυκείου μας στον αγώνα με την ομάδα του Λυκείου Λουτρακίου, δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Επίδοση βαθμολογίας Α΄ Τετραμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:30μ.μ. θα επιδοθούν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του ΓΕΛ Αγίων Θεοδώρων οι έλεγχοι επίδοσης για το Α΄Τετράμηνο.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2017 στις 12:30μ.μ. ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων θα πραγματοποιήσει στο χώρο του Αμφιθεάτρου του σχολείου μας "Ευστάθιος Χρ. Ψυχογιός", την Κοπή της Πίτας για τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2017 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω της εορτής του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου.


Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Σχετικά με τους υποψηφίους για στρατιωτικές σχολέςΣχετικά με τον εορτασμό των Τριων Ιεραρχών

(αρχική ανάρτηση 27/1/2017 20.27, ενημέρωση 30/1/2017 και 1/2/2017)
Την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2017 την 5η και 6η ώρα, στο Αμφιθέατρο "Ευστάθιος Χρ. Ψυχογιός" του Διδακτηρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για το έργο τους με την επιμέλεια της Θεολόγου κας Γεωργούση Μαρίας, που περιελαμβάνε παρουσίαση, θεατρικά και χορευτικά δρώμενα.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων κα.Μπαλή Αικατερίνη-Μαρία και πατέρας Παναγιώτης από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας των Αγίων Θεοδώρων.Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 στην εορτή των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιήθηκε εκκλησιασμός μετ΄αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας των Αγίων Θεοδώρων.
Την ομιλία στον Ιερό Ναό για τη ζωή και το έργο των Τριών Ιεραρχών πραγματοποίησε η Θεολόγος του σχολείου μας, κα.Γεωργούση Μαρία.


Ακολουθεί το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας για την εορτή των Τριων Ιεραρχών.


Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εορτή των Τριών Ιεραρχών


Τιμούμε σήμερα στην εκπαίδευση τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών και στο πρόσωπό τους τιμούμε την παιδεία. Πάνω στην εορτή αυτή αξίζει να αναστοχαστούμε, έτσι ώστε να μην χαθεί το νόημά της στη συνήθεια της ετήσιας επανάληψης.
Ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε από το ελληνικό κράτος και επομένως από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το κράτος, η παιδεία βρέθηκε στο κέντρο της πολιτικής. Από πολύ νωρίς φρόντισε για την καλλιέργειά της, τόσο στο εσωτερικό όσο και στις ελληνικές κοινότητες που βρίσκονταν ακόμη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη διασπορά. Άνοιξαν σχολεία σε όλη τη χώρα και το Πανεπιστήμιο προσέλκυε φοιτητές όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τις κοινότητες του εξωτερικού. Οι Δάσκαλοι του Γένους κατείχαν περίοπτη θέση στη γενεαλογία του Έθνους. Η Παιδεία έγινε ένας θεσμός ιερός – ιερότητα την οποία συμβολίζει ο σημερινός εορτασμός της στο πρόσωπο των αγίων-προστατών της.
Τι σημαίνει όμως «ιερότητα της Παιδείας»; Αναγνωρίζοντας την ιερότητα της Παιδείας, αναγνωρίζουμε εμφατικά ότι η Παιδεία βρίσκεται στο κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης. Αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι η Παιδεία, πολύ περισσότερο από φορέα γνώσεων, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της διαμόρφωσης της ανθρώπινης υπόστασης, της ανθρώπινης προσωπικότητας, ότι είναι αυτή που βοηθά τον άνθρωπο να αποσαφηνίσει τις ηθικές τους αξίες, που τον καθιστά κοινωνική και πολιτική οντότητα, που αποτελεί τον οδηγό του στις δύσκολες αποφάσεις και τα διλήμματα της ζωής. Γι’ αυτό και η επιλογή των Τριών Ιεραρχών ως προστατών της δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για προσωπικότητες που έζησαν σε μια μεταιχμιακή εποχή, με βαθιά γνώση της ελληνικής παιδείας, δασκάλους που πίστευαν στην μεταμορφωτική της δύναμη και που έβαζαν τις ιδέες της σε πράξη στον καθημερινό τους βίο. Πρόκειται για διανοούμενους που με αφετηρία τη χριστιανική και την ελληνική παιδεία επιδίωξαν τη βελτίωση της ζωής του Ανθρώπου.

Με αυτήν την έννοια, το μήνυμα της σημερινής μέρας παραμένει επίκαιρο. Με τον ίδιο τρόπο που σύμπαντα που στην εποχή τους φαίνονταν ετερόκλητα βρήκαν τρόπο, παρά και μέσα από τις συγκρούσεις, να υπερβούν τις διαφορές τους και να συγκεραστούν με γνώμονα τον ανθρωπισμό, έτσι και σήμερα, το αγαθό της Παιδείας και οι πανανθρώπινες αξίες της θα πρέπει να συνεχίσουν να μας εμπνέουν και να μας καθοδηγούν προς τη συλλογική πρόοδο, πέρα και πάνω από διαφορές χρώματος, γλώσσας, θρησκείας ή εθνικότητας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ