Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση αποτελέσματων Γ΄ Λυκείου - Παραλαβή Απολυτηρίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 εκδόθηκαν τα Αποτελέσματα των Απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Τάξης του ΓΕΛ Αγίων Θεοδώρων (ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ).


Τα Απολυτήρια και οι τελικοί έλεγχοι επίδοσης μετά και τις γραπτές δοκιμασίες θα μπορείτε να τα παραλάβετε από την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι τις Δευτέρες, Τετάρτες και Παρασκευές από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, το ΓΕΛ Αγίων Θεοδώρων θα λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 και ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ πέραν των εξεταζομένων και των εμπλεκομένων στη διαδικασία των εξετάσεων. 

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Ορισμός Εξεταστικού Κέντρου Ειδικού Μαθήματος Αγγλικών Σχολ. Έτους 2017

Ορίζουμε το 2ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου (Τέρμα Ερμού, Κόρινθος  Τ.Κ. 20131  τηλ. 27410 - 29025) ως Εξεταστικό Κέντρο για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, των υποψηφίων για εισαγωγή σε τμήματα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης, που θα διεξαχθεί στο Νομό μας την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 (με ώρα έναρξης εξέτασης 08.30 π.μ.).

Πρόσκληση


Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

20 έως 30/6 η πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.


10-05-17 : 20 έως  30/6 η πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη  20 Ιουνίου 2017  μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.  
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2016-2017) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους από τις 21 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Μαρτίου 2017 για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση - δήλωση  δεν ήταν δεσμευτική.
Όσοι απόφοιτοι   διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και  πρακτικές δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :
 • Διεύθυνση  Α' Αθήνας,
 • Διεύθυνση  Β' Αθήνας,
 • Διεύθυνση  Γ' Αθήνας,
 • Διεύθυνση Δ’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Πειραιά,
 • Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής,
 • Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα),
 • Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη),
 • Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη),
 • Διεύθυνση Ηρακλείου,
 • Διεύθυνση Ιωαννίνων,
 • Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
 • Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης,
 • Διεύθυνση Καβάλας,
 • Διεύθυνση Κοζάνης
 • Διεύθυνση Λάρισας και
 • Διεύθυνση Τρικάλων.    
            Σημειώνεται ότι η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.
Λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ.  στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.
Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 20 και 21 Ιουνίου και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 22  μέχρι και 30 Ιουνίου 2017, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασής τους, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης.

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Επίδοση βαθμολογίας Β΄ Τετραμήνου - Ενδοσχολικές εξετάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 θα επιδοθούν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του ΓΕΛ Αγίων Θεοδώρων οι έλεγχοι επίδοσης για το Β΄Τετράμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι από την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις.

Οι τελικοί έλεγχοι -μετά και τις γραπτές εξετάσεις- θα επιδοθούν μία ή δύο ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων (Τετάρτη 31 Μαΐου για την Γ΄ και Τρίτη 6 Ιουνίου για τις Α΄ και Β΄) και μόνο στις ημέρες που το σχολείο δεν θα έχει πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι επαναληπτικές εξετάσεις των μετεξεταστέων θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, με βάση πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Ανακοίνωση Προγράμματος Εξετάσεων Περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2017

Ανακοινοποίηση λόγω αλλαγής στην Γ΄Λυκείου
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
 Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ  ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ:
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προκειμένου η ηλεκτρονική Αίτηση να συμπληρωθεί ορθά, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προυποθέσεις:
1. Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows.
2. Απαιτείται να είναι εγκαταστημένο λογισμικό Adobe Reader ή PDF - XChange Viewer.
3. Το αρχείο PDF πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) του Η/Υ και στη συνέχεια να ανοιχτεί και να επεξεργασθεί-συμπληρωθεί με το λογισμικό της ανωτέρω Παραγράφου 2.
4. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόκκινο πλαίσιο (πάνω αριστερά στο έντυπο της Αίτησης) θα παραμείνει, με αποτέλεσμα η Αίτηση να καταστεί άκυρη.


(Πατήστε τους ακόλουθους τίτλους για να κατεβάσετε τα αντίστοιχα αρχεία)
Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Δημοσίευση παρουσίασεων Ερευνητικών Εργασιών

Δημοσίευση παρουσίασεων Ερευνητικών Εργασιών Α΄ και B΄ Τετραμήνου

 

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 εκπονήθηκαν 3 ερευνητικές εργασίες στην Α΄ και 2 στην Β΄ Τάξη. Όλες οι ερευνητικές εργασίες της Α΄ Τάξης και της Β΄ Τάξης εκτάθηκαν και στα 2 τετράμηνα. Πατώντας στους αντίστοιχους τίτλους μπορείτε να δείτε τις αντίστοιχες παρουσιάσεις.


Ανακοίνωση Εξεταστέας Ύλης Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων Περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2017

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ