Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Παράταση προθεσμίας για την απόκτηση κωδικού ασφαλείας.

Η διαδικασία απόκτησης κωδικού ασφαλείας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και η αντίστοιχη υπαγωγής τους σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), θα διακοπεί προσωρινά από τις 27-4-2013 ως και 31-5-2013 λόγω των διακοπών του Πάσχα και της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά θα συνεχιστεί κανονικά από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου ως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου.