Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση Εξεταστέας Ύλης και Προγράμματος Εξετάσεων Περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2015

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ