Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Λουτράκι, 09 Ιανουαρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ύστερα από συνεννόηση του Δημάρχου με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010), 

αποφασίστηκε την 10η Ιανουαρίου 2017  ημέρα ΤΡΙΤΗ, να παραμείνουν κλειστές, 
λόγω του παγετού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν, 
όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων.
Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.