Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού – ΚΕΣΥΠ Κορίνθου

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού – ΚΕΣΥΠ Κορίνθου παρέχει:

 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές/μαθήτριες, γονείς και νέους/νέες έως 25 ετών.
 • Ενημέρωση μαθητών/μαθητριών, αλλά και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στις μεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστημα,  αυτογνωσία, λήψη απόφασης, έννοια και σημασία της πληροφόρησης, επιλογή επαγγέλματος και  παράγοντες που την επηρεάζουν, με τακτικές και συχνά επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του.
 • Εκπόνηση ενημερωτικού υλικού για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς (ενημερωτικά φυλλάδια, παρουσιάσεις).
 • Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων-εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το θεσμό του ΣΕΠ στην τάξη.

 • Το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΣΥΠ  για το σχ. έτος 2017 - 2018 είναι:

  ΔΕΥΤΕΡΑ
  08:00 – 16:00
  ΤΡΙΤΗ
  09:00 – 17:00
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  08:00 – 16:00
  ΠΕΜΠΤΗ
  08:00 – 16:00
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  08:00 – 16:00