Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Επιλογή Τουριστικού Γραφείου για την πραγματοποίηση της 5ήμερης εκδρομής της Γ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ