Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Αιτήσεις - Δηλώσεις Υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018

Η προθεσμία ορίζεται από την Παρασκευή 16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου για όλους τους
υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και
των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά
την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.


1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2. Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες3. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΑΣ