Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019


Οι  μαθητές/τριες  που  επιθυμούν  να  εγγραφούν,  να  ανανεώσουν  την  εγγραφή  τους  ή  να μετεγγραφούν  σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος  2018-2019,  υποβάλλουν  «Ηλεκτρονική  Αίτηση  Εγγραφής  -  Δήλωση  Προτίμησης»,  μέσω  της εφαρμογής    e-εγγραφές  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:  https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως  την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.
Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης υποβάλλουν και οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων  μαθητών  που  φοιτούν  στη  Γ΄  Τάξη  Γυμνασίου  ,  στην  Α΄  Λυκείου  και  στη  Β΄  Λυκείου  σε  Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18.
Για  την  είσοδο  στην  εφαρμογή  e-εγγραφές,  είναι  απαραίτητοι  οι  κωδικοί  ΓΓΠΣ  (taxis).  Στην περίπτωση  ανήλικου/ης  μαθητή/τριας    ή  ενήλικου  προστατευόμενου  μέλους  το  οποίο  δε  διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool. Στην  περίπτωση  αυτή,  απαιτείται  αποδεικτικό  έγγραφο  δημόσιας  αρχής  για  την    ολοκλήρωση  της εγγραφής τους στο σχολείο.
Εφιστάται  η  προσοχή,  σε  περίπτωση  γονέων/κηδεμόνων  των  οποίων  τα  ατομικά  στοιχεία αναγράφονται  στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να  ενημερώσουν τον Δ/ντή / Δ/ντρια της σχολικής  μονάδας  προκειμένου  ο/  η  τελευταίος/α να  καταχωρίσει  τα  παραπάνω  στοιχεία  στο  ΠΣ Myschool  στα πεδία :Όνομα κηδεμόνα – Επώνυμο κηδεμόνα της Καρτέλας Οικογενειακά Στοιχεία, όπως εμφανίζονται στο  ΓΓΠΣ (taxis).
Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.