Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου


Σας  ενημερώνουμε  ότι  οι  υποψήφιοι  θα  υποβάλουν  ηλεκτρονικά το  μηχανογραφικό  τους  δελτίο μέσω του «Συστήματος Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου».

Οπότε:

1. Από τις 22 Ιουνίου 2018 και μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργούν ή να επανεκδίδουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα.

2. Επίσης,  από  τις  22  Ιουνίου  2018  οι  υποψήφιοι  θα  μπορούν  να  αποθηκεύουν  ηλεκτρονικά προσωρινό μηχανογραφικό δελτίο στη διεύθυνση https://exams.it.minedu.gov.gr/ , αφού πρώτα έχουν δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας.

3. Μετά  την  έκδοση  των  γραπτών  βαθμολογιών,  οι  υποψήφιοι  θα  μπορούν  να  οριστικοποιούν ηλεκτρονικά  το  μηχανογραφικό  τους  δελτίο,  αποκτώντας  μοναδικό  αριθμό  πρωτοκόλλου,  σε ημερομηνίες  που θα γνωστοποιηθούν  με σχετική ανακοίνωση  από  τη Διεύθυνση Εξετάσεων  και Πιστοποιήσεων. Επισημαίνεται ότι υποψήφιος, που έχει δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας από τις 22 Ιουνίου και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων με την κατηγορία 90% και δεν συμμετείχε σε κανένα γραπτώς εξεταζόμενο Πανελλαδικώς μάθημα, μεταφέρεται στην κατηγορία του 10%. Κατά συνέπεια, στη συνέχεια θα πρέπει να αποκτήσει νέο κωδικό ασφαλείας,  προκειμένου να καταχωρίσει  ηλεκτρονικά  νέο  μηχανογραφικό δελτίο  με  τη νέα του κατηγορία.