Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Αρ. Πρωτ.: 172387/Γ2/23-10-2014

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 171867/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015», η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

πατήστε στο παρόν link ή στην εικόνα με τον τίτλο για να ανοίξει το αρχείο σε νέο παράθυρο