Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων

  Σας γνωρίζουμε ότι και για τη φετινή σχολική χρονιά λειτουργεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (Σ.Σ.Ν).Οι αρμοδιότητές του προβλέπονται από το άρθρο 7 της Υ. Α 93008/Γ7 (ΦΕΚ 2315/2012/10-8-2012).

   Σκοπός της σύστασης των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων είναι η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί-γονείς-μαθητές)τέτοιου που να μειώνει τους αιτιολογικούς παράγοντες παραβατικής συμπεριφοράς καθώς και η υποστήριξη δραστηριοτήτων πρόληψης με τη συνεργασία του Σχολείου και την ευρύτερη κοινότητα.

   Μια πρώτη καταγραφή των αναγκών του σχολείου σας αλλά και προτάσεις για δράσεις στη παραπάνω κατεύθυνση μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και προσωπική επικοινωνία με την υπεύθυνο του Σ.Σ.Ν. Επιπλέον και για φέτος μπορούν κατόπιν αιτήματος του σχολείου να αξιοποιηθούν οι δράσεις που σχεδιάστηκαν κατά το περσινό σχολικό έτος.

    Υλικό από πραγματοποιηθείσες δράσεις , χρήσιμοι σύνδεσμοι, ενημερωτικά κείμενα και υλικό υπάρχει στον ανάλογο χώρο της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Κορινθίας.