Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 έως Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 στη σελίδα www.fireservice.gr
ενώ από Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 έως Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρες 09.00-18.00 και το Σαββατοκύριακο παρουσιάζονται στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών στις έδρες των Νομών που κατοικούν. Για περισσότερες πληροφορίες μελετήστε την προκήρυξη από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.
 
Πατήστε εδώ για να δείτε - εκτυπώσετε την Προκήρυξη σε νέο παράθυρο