Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Ενημέρωση για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) σε Αρκαδία, Αχαΐα, Α΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά 
 των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., 
ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018

(αρχική ανάρτηση 13/06/2017)