Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Λειτουργία - Δραστηριότητες ΚΕΣΥΠ και ΣΣΝ Κορίνθου

 ==========================================================================================
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Κορίνθου – ΚΕΣΥΠ παρέχει: 
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές/μαθήτριες, γονείς και νέους / νέες έως 25 ετών.
  • Ενημέρωση μαθητών/μαθητριών, αλλά και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στις μεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστημα με τακτικές και συχνά επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του.
  • Εκπόνηση ενημερωτικού υλικού για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς (ενημερωτικά φυλλάδια, παρουσιάσεις).
  • Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων-εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το θεσμό του ΣΕΠ στην τάξη.