Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Η εξεταστέα και η διδακτέα ύλη 
των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων 
της Γ΄ τάξης ΓΕΛ 2015-2016

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 η εξεταστέα και διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης για το νέο σχολικό έτος 2015-2016. 
Αναλυτικά ανακοινώθηκε η ύλη για τα ακόλουθα μαθήματα: 
Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
•    Νεοελληνική Γλώσσα
•    Ιστορία
•    Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
•    Βιολογία
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
•    Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
•    Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
•    Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
•    Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
•    Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
•    Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
•    Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
•    Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
•    Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής


https://docs.google.com/document/d/1UbGWnXIGOWdOtndrrZG9n9NpQ-e4mOd4CBRwnhBGa18/