Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Διαγωνισμοί Ονειρούπολης Δράμας 2016-2017

Διαγωνισμός αφίσας – ζωγραφιάς  «Ονειρούπολη 2016»
Διαγωνισμός παραμυθιού «Ονειρούπολη 2016»
Διαγωνισμός φωτογραφίας  «Ονειρούπολη 2016»

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή, 

ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2016 
1.    Μέσω Ταχυδρομείου
2.    Ηλεκτρονικά μέσω του site της Ονειρούπολης (www.oneiroupoli.gr) χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα