Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Καταβολή του 50% του εισιτηρίου

Ενημέρωση για τους μεταφερόμενους μαθητές με ΚΤΕΛ.