Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Ενημέρωση

Το Σχολείο μας, όπως και όλα τα Σχολεία της Περιφέρειάς μας,  δεν θα λειτουργήσει την  Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2015, λόγω των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Κορινθίας που θα διεξαχθούν στην Κόρινθο.