Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Διαγωνισμοί ΘΑΛΗΣ και EUSO

Ενημέρωση για τις ημερομηνίες διενέργειας των διαγωνισμών και τα εξεταστικά κέντρα στην Κορινθία.

ΘΑΛΗΣ
EUSO