Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Διαγωνισμοί

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Έλεγχο του Καπνίσματος
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «HEART ΙΙ», διοργανώνουν τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό  για τον Έλεγχο του Καπνίσματος.
Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, κα Σουμελίδου, τηλ. επικοινωνίας 210- 6470056, email: progheart2@gmail.com 

Ανακοίνωση διαγωνισμού


7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Ποιητικός Διαγωνισμός

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας προκηρύσσει τον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό Διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΚΖ’ Πνευματικού Μαΐου 2016 «Η Πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης» 
Ανακοίνωση διαγωνισμού